Bağlan
Kasabamız sakinlerinden Şahin AYDIN vefat etti.